Sisteme informatice de scanare, captură de date. Platforme de managementul documentelor. Portal coloborativ

Complex Systems Development implementează aplicaţii complexe de stocare, căutare şi folosire a conţinutului generat într-o organizaţie ce utilizează volume mari de informaţii: instituţii financiar – bancare, spitale şi servicii medicale, instituţii guvernamentale, retail, media, telecomunicaţii etc.

scanare-management-b

Platformele pe care CSD le implementează sunt de tip COTS, dezvoltate de către cei mai importanţi vendori (EMC, KOFAX, IBM, Microsoft, Fujitsu) şi includ instrumente şi funcţionalităţi de interogare şi explorare a informaţiei, relevanţa lingvistică pentru domenii specializate (sistemul de căutare înţelege sensul real al întrebării şi include instrumente specifice precum verificare ortografică, gramaticală), marketing inteligent, căutare pe mobil, alerte în timp real pentru conţinutul stocat, e-commerce, reclamă contextuală şi marketing-ul căutării (search marketing) monitorizarea automată a transmisiilor video sau audio etc.
Oricare ar fi dimensiunea şi domeniul de activitate al companiei dumneavoastră, procesele de afaceri se bazează pe date şi informaţii, cele mai multe dintre acestea fiind unele nestructurate. De cele mai multe ori, datele rezidă în formulare mai mult sau mai puţin standardizate care trebuie introduse în aplicaţii informatice, baze de date relaţionale, proces manual, consumator de timp, resurse umane şi cu risc ridicat de eroare.
Soluţiile de conversie digitală şi captură de date din documente pe suport hârtie, pe care CSD le implementează, ajută în optimizarea operaţiunilor din organizaţiile dumneavoastră, fie ele instituţii financiar bancare, instituţii publice sau companii private, ajutând departamentele operaţionale şi managerii sistemelor informatice în automatizarea procesului de extragere a datelor, îmbunătăţirea nivelului de acurateţe a datelor extrase şi reducerea timpului alocat acestei activităţi.
Procesele de business se schimbă din ce în ce mai rapid şi competiţia cere o flexibilitate greu de realizat în lipsa unei bune corelaţii între aplicaţii şi activităţi. Implementarea soluţiilor de tip business permite o mai bună utilizare a investiţiilor IT existente şi posibilitatea de dezvoltare a unor servicii noi. În plus aceste soluţii contribuie semnificativ la reducerea riscurilor rezultate din nerespectarea reglementărilor legale în vigoare sau standardelor de calitate.
Arhiva Electronică reprezintă sistemul informatic care va transpune în format electronic fondul arhivistic al unei instituţii/companii. Implementarea unui Sistem Informatic de Arhivare Electronică are ca scop gestionarea în mod unic a tuturor categoriile de documente, date şi informaţii existente în instituţie sau companie.
Arhivarea electronică este o soluţie la cheie – hardware – software care vă permite să administraţi în aceeaşi interfaţă atât documentele electronice cât şi cele pe hârtie.
Sistemul trebuie să răspundă cerinţelor definite de oricare din compartimente şi să asigure informarea corectă, completă şi în timp util a factorilor de decizie. În acest sens, Arhiva Electronică va permite obţinerea informaţiilor reale, concrete, completate cu imaginile documentelor gazdă din arhiva fizică.
Avantajele soluţiilor de Managementul Documentelor:
1. Integrarea într-o singură interfaţă, uşor de utilizat, a tuturor departamentelor şi fluxurilor din cadrul unei organizaţii;
2. Posibilitatea lucrului colaborativ, stabilirea traseului pe care trebuie să-l parcurgă fiecare tip de document în interiorul companiei;
3. Reorganizarea logică a arhivei fizice astfel încât să se realizeze automat o legătură între arhiva fizică şi cea electronică (se păstrează aceeaşi structură de organizare în cazul ambelor tipuri de arhivă, menţionându-se în momentul arhivării şi locaţia documentului în cauză);
4. Conversia rapidă în format digital a unui volum însemnat de documente pe hârtie (scanerul este echipat cu un alimentator automat de documente);
5. Compresia foarte bună a imaginilor obţinute prin scanare vă salvează resursele de stocare;
6. Administrarea în mod eficient a milioane de documente de către administratorii instituţiei dumneavoastră;
7. Modulul de vizualizare a arhivei de documente electronice simulează situaţia unei arhive fizice (fişete, bibliorafturi, dosare, acte);
8. Posibilitatea de lucru în reţea intranet şi/sau internet;
9. Securitatea accesului la documente (posibilitate de criptare pe 128 biţi). Impune condiţii de securitate pentru a evita accesul neautorizat la informaţii de valoare (limitarea accesului se face la nivel de utilizator sau grupuri de utilizatori);
10. Importarea imediată a faxurilor sau a altor documente din reţea. Arhivarea automată a e-mail-urilor;
11. Posibilitatea de indexare a fiecărui document; astfel, regăsirea unui document nu va mai fi o problemă şi timpul de răspuns al instituţiei dumneavoastră va fi de ordinul minutelor;
12. Indexarea fulltext a documentelor (pentru documentele scanate puteţi utiliza aplicaţii OCR integrate);
13. Posibilitatea de transmitere a sarcinilor de lucru prin reţea;
14. Posibilitate de integrare cu alte aplicaţii implementate în cadrul organizaţiei (ERP, CRM, e-mail etc);
15. Posibilitatea de adnotare pe documente, fără a modifica documentul original;
16. Controlul accesului prin setarea drepturilor de acces la documente sau a drepturilor de lucru cu documentele (vizualizare, editare, ştergere, tipărire, trimitere prin fax sau e-mail).
Avantajele utilizării sistemelor informatice propuse:

  • O soluţie dovedită, deja pusă în aplicare şi utilizată cu succes în Allianz, pentru procesarea a mii de documente/zi, cu o arhitectură remote similară;
  • Accelerarea proceselor afacerii prin colectarea de documente şi formulare, transformându-le în informaţii exacte, recuperabile, precum şi transmiterea lor în aplicaţiile interne;
  • Acurateţea informaţiilor transmise în bazele de date este de 100% precizie, pe baza unui acord SLA semnat cu compania noastră;
  • Optimizarea fluxului de lucru şi reducerea costului muncii actuale de prelucrare manuală;
  • Integrarea într-o unitate cu echipamentele de scanare şi cu sistemele de management a conţinutului şi a documentelor;
  • Consistenţa capturii, capabilă de indexare şi validare a informaţiilor dumneavoastră importante;
  • O aplicaţie modulară care poate fi folosită direct „ieşită din cutie” pentru a satisface nevoile de captură a informaţiilor ale unui anumit departament cu posibilitate de extindere pentru a îndeplini cerinţele complexe ale unui volum mare de lucru, o arhitectură obligatorie pentru întreprinderi;
  • Calitatea mai bună a imaginilor şi informaţii mai precise pentru sistemul dumneavoastră actual/viitor, back-end, de management al conţinutului.
  • Profesionalismul, acurateţea şi competenţa ne definesc, ne reprezintă şi constituie esenţa mulţumirii partenerilor noştri. Serviciile furnizate de compania noastră au la bază o înaltă calificare a personalului, cele mai noi tehnologii de lucru în domeniu şi conformitatea cu cele mai ridicate standarde de calitate.
Go to Top