Soluţii GIS şi servicii georeferenţiere

GIS este acronimul provenit de la Geographic Information System (Sistem Informatic Geografic – uneori tradus în forma SIG în limba română). Acest sistem e utilizat pentru a crea, stoca, a analiza și prelucra informații distribuite spațial printr-un proces computerizat. Tehnologia GIS poate fi utilizată în diverse domenii științifice cum ar fi: managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, planificarea rutelor.

gis-georeferentiere-b

Specific unui GIS este modul de organizare a informației gestionate. Există două tipuri de informație: una grafică care indică repartiția spațială a elementelor studiate și alta sub formă de bază de date pentru a stoca atributele asociate acestor elemente (de ex. pentru o șosea lungimea ei, lățimea, numărul benzilor, materialul de construcție etc.).
Problema georeferențierii unei imagini scanate este una curentă, mai ales când principalele surse de informații sunt hărțile tipărite.
Beneficiarii acestor servicii sunt atât din cadrul instituţiilor guvernamentale cât şi din mediul privat (cadastru, cartografie, topografie, primarii, urbanism, transporturi, utilităţi, mediu, dezvoltare şi turism, telecom, oil & gas etc.)
Georeferențierea unei imagini presupune alinierea acesteia la un sistem de coordonate definit. Matematic, este o operație de translație și/sau rotație a sistemului de coordonare al imaginii (care numerotează coloanele și liniile de pixeli începând cu cel din stânga sus) față de sistemul de coordonate în care se realizează georeferențierea. Problema se rezumă la rezolvarea unor sisteme de ecuații și aflarea unor coeficienți care se aplică fiecărui pixel al imaginii pentru a-l face să corespundă unei anumite poziții geografice, definite printr-o pereche de coordonate matematice/geografice.
Datorită informațiilor asociate graficii, Sistemele Informatice Geografice beneficiază de toate oportunitățile de interogare pe care le oferă sistemele moderne de baze de date și în plus pot oferi ușor analize orientate pe anumite zone geografice – așa numitele hărți tematice.
Peste 70% din datele şi informaţiile cu care ne confruntăm zilnic au referinţe geospaţiale, implică localizarea geografică. Managementul eficient al datelor geospaţiale devine din ce în ce mai important în cadrul oricărei organizaţii, de la instituţii din cadrul administraţiei publice, mediu, sănătate până la companii petroliere, de utilităţi, telecomunicaţii, servicii finaciare.
Implementarea unei soluţii GIS nu presupune doar colectarea şi gestionarea unei cantităţi mari de date şi informaţii, ci dezvoltarea unei infrastructuri coerente care, împreună cu organizarea proceselor de business, să reprezinte suportul cadru pentru politici şi dezvoltare economică în orice organizaţie.
Soluţiile GIS oferite de CSD vă ajută să:

 • corelaţi date tehnice cu date economice/administrative, într-o interfaţă simplă, intuitivă, uşor de utilizat;
 • consultaţi şi vizualizaţi prin intermediul unui browser/client mobil informaţii legate de poziţionarea geospaţială a oricărui element dintr-o reţea de transport/distribuţie, documentaţii şi informaţii tehnice asociate;
 • optimizaţi şi acceleraţi procesul de avizare/autorizare a diverselor documentaţii prin accesarea şi verificarea rapidă a datelor din devize de materiale, planşe, planuri, scheme tehnice, normative;
 • generaţi analize complexe, statistici sau rapoarte relevante prin instrumente simple şi preconfigurabile;
 • vizualizaţi zona de impact a unui incident în scopul luării unor decizii rapide legate de modul de intervenţie (ruta optimă, centrul operaţional de proximitate, coordonarea echipei de intervenţie, punctele de întrerupere/deviere a alimentării), limitarea pierderilor, izolarea şi remedierea respectivului incident;
 • dispuneţi de soluţii de colectare a datelor din teren şi actualizare în timp real;
 • planificaţi, coordonaţi şi monitorizaţi eficient operaţiunile de mentenanţă preventivă sau intervenţie în incidente;
 • accesaţi rapid informaţii privind istoricul lucrărilor de mentenanţă şi intervenţie asupra echipamentelor;
 • gestionaţi eficient relaţiile cu clienţii şi monitorizaţi calitatea serviciilor oferite către aceştia;
 • standardizaţi fluxurile de lucru, formatul datelor, precum şi modalităţile de achiziţie a acestora;
 • adăugaţi valoarea datelor şi serviciilor dumneavoastră;
 • obţineţi suport în luarea deciziilor de organizare şi management al activităţilor economice;
 • reduceţi costurile alocate personalului IT şi tehnic, costurile operaţionale şi costurile legate de operaţiunile de mentenanţă etc;
 • reduceţi costurile prin optimizarea timpului angajaţilor, prin balansarea şi regândirea fluxurilor interne de documente;
 • obţineţi mai mult timp pentru dezvoltarea afacerii, prin focusarea pe obiectul de activitate al organizaţiei şi nu pe instrumente.

Prin combinarea resurselor proprii cu resursele partenerilor noştri strategici, putem furniza soluţii GIS complete (consultanţă şi analiză, dezvoltare de aplicaţii personalizate, cartografiere, scanare şi conversie, achiziţie date din teren, instruire specializată), care utilizează tehnologie de ultima generaţie şi constituie puternice instrumente de:

 • automatizare şi eficientizare a fluxurilor de lucru din organizaţia dumneavoastră;
 • suport în luarea deciziilor, planificare şi coordonare de operaţiuni (control şi monitorizare, intervenţie, mentenanţă, dispecerat etc.);
 • planificare şi previzionare rapidă şi corectă a viitoarelor amplasamente (obiective, reţele, echipamente etc.);
 • standardizare a datelor, formatului şi a modalităţilor de achiziţie/gestionare a acestora;
 • optimizare şi accelerare a proceselor de avizare/autorizare documentaţii;
 • administrare unitară a canalelor de comunicare cu clienţii interni şi externi.

 

Go to Top