PROTECŢIA DATELOR

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, COMPLEX SYSTEMS DEVELOPMENT SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care persoanele vizate le furnizează.
Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor:
• dreptul la informare (art. 12);
• dreptul de acces la date (art. 13);
• dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14);
• dreptul de opoziţie (art. 15);
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
• dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). mai mult