GIS ŞI GEOREFERENŢIERE

GIS este acronimul provenit de la Geographic Information System (Sistem Informatic Geografic – uneori tradus în forma SIG în limba română). Acest sistem e utilizat pentru a crea, stoca, a analiza și prelucra informații distribuite spațial printr-un proces computerizat.

gis-georeferentiere-a

Tehnologia GIS poate fi utilizată în diverse domenii științifice cum ar fi: managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, planificarea rutelor. mai mult