ARHIVARE ŞI CONVERSIE

Arhivarea electronică a documentelor presupune înlocuirea suportului fizic şi producerea, gestionarea şi utilizarea fişierelor informatice.

arhivare-conversie-a

Prin această metodă se elimină, sistematic, arhivele prăfuite, pline cu documente deteriorabile în timp, mai mult sau mai puţin organizate, înlocuite fiind cu arhive electronice foarte bine organizate care nu ocupă spaţiu fizic şi sunt uşor de gestionat şi de păstrat. mai mult